Αγγλικά για Παιδιά και Εφήβους

Τα Αγγλικά, είναι στην εποχή μας η γλώσσα που όλα τα παιδιά έρχονται σε επαφή μαζί της από τη τις πρώτες τους εξερευνήσεις. Σε βιβλία, παιδικές ταινίες, τραγούδια, παιχνίδια,την συναντάνε παντού. Πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, όταν πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη την χρησιμοποιούν για την καθημερινή τους επικοινωνία, σε γραπτό και προφορικό λόγο, και μάλιστα χωρίς να είναι καν η μητρική τους γλώσσα.

Όλοι οι γονείς το ξέρουμε καλά πως η εκμάθηση των Αγγλικών είναι πλέον απολύτως απαραίτητη ανάγκη. Πως είναι το μέσο για να μπορέσει να οικοδομήσει και να πετύχει τους στόχους του για μόρφωση και επαγγελματική καταξίωση.

Στο Simply English ξεκινάμε την εκπαίδευση των παιδιών από την ηλικία των 4 ετών, έχοντας ως στόχο την εξοικείωση με την γλώσσα και τη διαδικασία της μάθησης.

Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε μια μοναδική πραγματικά μέθοδο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας η οποία βασίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Δεν είναι κάτι εύκολο αλλά χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά βοηθήματα και άριστους εκπαιδευτές, μπορούμε και ανταποκρινόμαστε στην αποστολή μας αυτή. Τα παιδιά πολύ γρήγορα, αφομοιώνουν και αρχίσουν να κατανοούν με μεγάλη άνεση τη γλώσσα, με έναν τρόπο αποδοτικό και διασκεδαστικό συνάμα!

Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό γιατί με την τεράστια προσαρμοστικότητα που έχουν τα παιδιά, μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν γρήγορα,χωρίς καθόλου άγχος στα κυρίως μαθήματα της γλώσσας και τις εξετάσεις όταν αυτές αρχίσουν.

Τμήματα Αγγλικών για Παιδιά και Εφήβους

1 PRE- JUNIOR
2 A Junior
3 Β JUNIOR
4 A CLASS
5 B CLASS
6 C CLASS
7 D CLASS
8 B1
9 B2
10 Proficiency I
11 Proficiency II
1 PRE- JUNIOR
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 1 ώρα
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 30 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  6 ετών
Levels ΟΧΙ
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - ΟΧΙ
The University of Michigan - ΟΧΙ
Hellenic American University - ΟΧΙ
Educational Testing Service - ΟΧΙ
Europalso - ΟΧΙ
2 A Junior
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 3 ώρες
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος):  100 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  7 ετών
Levels ΟΧΙ
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - ΟΧΙ
The University of Michigan - ΟΧΙ
Hellenic American University - ΟΧΙ
Educational Testing Service - ΟΧΙ
Europalso - ΟΧΙ
3 Β JUNIOR
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 3 ώρες
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 100 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  8 ετών
Levels ΟΧΙ
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - ΟΧΙ
The University of Michigan - ΟΧΙ
Hellenic American University - ΟΧΙ
Educational Testing Service - ΟΧΙ
Europalso - Stars 2
4 A CLASS
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 4.5 ώρες
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 150 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  9 ετών
Levels Pre A1
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - Starters
The University of Michigan - Myle Bronze
Hellenic American University - STYLE 1
Educational Testing Service - ΟΧΙ
Europalso - Stars 2
5 B CLASS
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 4.5 ώρες
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 150 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  10 ετών
Levels A1
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - Movers
The University of Michigan - Myle Silver
Hellenic American University - STYLE 2
Educational Testing Service - ΟΧΙ
Europalso - Beginners
6 C CLASS
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 4,5 ώρες
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 150 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  11 ετών
Levels A2
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - Flyers
The University of Michigan - Myle Gold
Hellenic American University - STYLE 3
Educational Testing Service - ΟΧΙ
Europalso - Elementary
7 D CLASS
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 5 ώρες
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 170 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  12 ετών
Levels A2
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - KET
The University of Michigan - OXI
Hellenic American University - STYLE 4
Educational Testing Service - ΟΧΙ
Europalso - Basic
8 B1
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 6 ώρες
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 200 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  13 ετών
Levels B1
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - PET
The University of Michigan - OXI
Hellenic American University - BCCE
Educational Testing Service - TOEIC
Europalso - OXI
9 B2
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 6 ώρες ανά εβδομάδα + 25 ώρες για προετοιμασία εξετάσεων
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 225 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  14 ετών
Levels B2
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - FCE
The University of Michigan - ECCE
Hellenic American University - ABLE
Educational Testing Service - TOEIC
Europalso - OXI
10 Proficiency I
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 6 ώρες ανά εβδομάδα
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 200 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  15 ετών
Levels C1
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - CAE
The University of Michigan - OXI
Hellenic American University - ALCE
Educational Testing Service - TOEIC
Europalso - OXI
11 Proficiency II
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Εβδομάδα): 6 ώρες ανά εβδομάδα + 25 ώρες για προετοιμασία εξετάσεων
Ώρες Εκπαίδευσης (ανά Έτος): 225 ώρες
Προτεινόμενες ηλικίες  16 ετών
Levels C2
Πτυχία που μπορεί να λάβει:
Cambridge English - CPE
The University of Michigan - ECPE
Hellenic American University - OXI
Educational Testing Service - OXI
Europalso - OXI

Σημειώσεις

  • Ανάμεσα στις ηλικίες 7 – 12 μπορούν να εξεταστούν σε διάφορα πιστοποιητικά επιπέδου Pre A1 / A1 / A2
  • Μετά τα Pre A1 / A1 / A2, υπάρχουν και τα πιστοποιητικά που είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ τα οποία είναι επίπεδο Β1 / B2 / C1 / C2
  • Κατώτατο όριο ηλικίας για τις εξετάσεις δεν υπάρχει
  • Οι ηλικίες που εμφανίζονται πιο πάνω είναι ενδεικτικές και μόνο